VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

Välkommen till IGLA Pin to drive – Världens minsta och mest effektiva digitala stöldskydd till fordon!

Patenterat unikt system som skyddar ditt fordon mot stöld, tracking/jamming, reläattack, nyckelkopiering via OBD och bilrån (hi-jack). Även om tjuven får tag i nyckeln kommer han inte iväg med fordonet.

IGLA – High tech car security

IGLA Pin to drive är vårt mest populära produkt. Ett banbrytande digitalt säkerhets och stöldskyddssystem som installeras via bilens original CANbus kablage. Enheten är oupptäckbar för tjuven då den är digital och inte skickar ut några signaler. 

Avancerad funktionalitet, liten storlek och kapacitet för att ansluta ett stort antal extra säkerhets och servicemoduler gör IGLA till ett av de mest effektiva och tekniskt sofistikerade stöldskyddssystem på marknaden. 

DET MEST EFFEKTIVA STÖLDSKYDD TILL FORDON

IGLA är en toppmodern stöldskyddsenhet som installeras i ditt fordon och blockerar för start av motorn. Endast genom pinkod som användaren konfigurerar via rattens eller instrummentpanelens knappar, kan fordonet startas.