Det mest effektiva stöldskydd till alla typer av fordon.

IGLA är en toppmodern stöldskyddsenhet som installeras i ditt fordon och blockerar för start av motorn. Endast genom pinkod som användaren konfigurerar via rattens eller instrummentpanelens knappar, kan fordonet startas.

Installation sker via [2CAN2LIN]-plattformen och motstår de mest avancerade metoderna för stöld. Då vi inte bryter bilens original el-kablage, behåller du fortfarande nybilsgarantin på din bil. IGLA är godkänd och används av många olika företag inom fordonbranschen.